Իմ գրքերի մասին

<<Իսահակը և Ամարասի գաղտնիքները>> համարվում է <<Իսահակը և հին ամրոցի բավիղները>> գրքի շարունակությունը:Հակոբը և Իսահակը անսպասելիորեն հայտնվում են միջնադարյան հոգևորական դպրոց,որը գտնվում էը թշնամու ձեռքում:Կկարողան արդյոք երկու տղաները դուրս գալ այդտեղից?Կհաջողվի նրանց բացահայտել Ամարասի գաղտնիքները և ողջ տուն վերադառնալ?
Գրքի վրա աշխատանքը դեռ շարունակվում է: